وبلاگ

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت یک ماده ضد رسوب ممبران می باشد .

آنتی اسکالانت موادی هستند که جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبران سیستم های تصفیه آب استفاده می گردند . این مواد با عناص تشکیل دهنده رسوب در آب پیوند برقرار می کنند و با تشکیل کمپلکس از ایجاد رسوب بر سطح ممبران جلوگیری می کند .

بیشر بخوانید
  • 3522
  • تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

آوریل 6th, 2020|0 Comments

تعریف فاضلاب فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده است و به

  • 3484
  • آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت

آوریل 6th, 2020|0 Comments

آنتی اسکالانت چیست؟ آنتی اسکالانت مواد محلولی هستند که جهت کاهش اثرات رسوب ناشی از گرفتگی ممبران

  • 3484
  • آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت

آوریل 6th, 2020|0 Comments

آنتی اسکالانت چیست؟ آنتی اسکالانت مواد محلولی هستند که جهت کاهش اثرات رسوب ناشی از گرفتگی ممبران سیستم های اسمز معکوس

804, 2020

تصفیه آب

آوریل 8th, 2020|0 Comments

تعریف تصفیه آب آب شرب از منابع مختلفی مانند آب های سطحی،آب چاه تامین میگردند.

604, 2020

آنتی اسکالانت

آوریل 6th, 2020|0 Comments

آنتی اسکالانت چیست؟ آنتی اسکالانت مواد محلولی هستند که جهت کاهش اثرات رسوب ناشی از