تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تعریف فاضلاب

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده است و به دلیل استفاده کیفیت خود را از دست داده است و قابلیت استفاده را ندارد.

تصفیه فاضلاب عبارت است از تصفیه و تبدیل پسابی که به هر دلیل آلوده شده است و کیفیت اولیه خود را ندارد می باشد که پساب تصفیه شده را می توان بدون مشکل و تهدیدی جهت محیط زیست ، به محیط زیست رها و یا جهت آبیاری فضای سبز و تخلیه به آب های سطحی استفاده نمود

فرآبند تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب شامل مراحل فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی می باشد که در هر یک شامل مراحل و روش هایی می باشد.

تصفیه فیزیکی فاضلاب

در تصفیه فیزیکی فاضلاب با استفاده از نیروی فیزیکی عملیات تصفیه انجام می شود.

واحدهای فیزیکی در تصفیه خانه شامل : آشغال گیری ، دانه گیری ،چربی گیری ، فیلتراسیون می باشد.

تماس با ما
ادامه مطلب
تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

در روش بیولوژیکی با استفاده از میکرو اورگانیسم ها اقدام به تصفیه فاضلاب می گردد.

در تصفیه بیولوژیکی بسته به نوع میکرو اورگانیسم فعال، به روش های هوازی و بی هوازی تقسیم می شود.

در این روش با کمک میکرو اورگانیسم ها ،مواد آلی موجود در فاضلاب حذف و به این طریق فاضلاب تصفیه می گردد که خود شامل روش های متفاوتی می باشد.

تماس با ما
ادامه مطلب
تصفیه شیمیایی فاضلاب

روش های تصفیه ای که در آنها از مواد شیمیایی استفاده می گردد را تصفیه شیمیایی فاضلاب می گویند.

تصفیه شیمیایی گند زدایی و تصفیه شیمیایی فاضلاب با استفاده از مواد منعقد کننده از جمله روش های تصفیه شیمیایی فاضلاب می باشد

تماس با ما
ادامه مطلب

روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

فرآیندهای بیولوژیکی که جهت تصفیه فاضلاب استفاده میگردد ، با توجه به نوع و مشخصات فاضلاب متفاوت می باشد.

فرآیندهای بیولوژیکی بسته به نو میکروارگانیسم فعال به دو دسته کلی در روشهای هوازی و بی هوازی تقسیم می گردد.

روشهای بیولوژیکی بی هوای تصفیه فاضلاب

  • تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش

  • تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UASB
  • سپتیک تانک

روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

  • فرآیند لجن فعال

  • فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

  • فرآیند لجن فعال با رشد چسبنده IFAS

  • فرآیند لجن فعال با رشد متحرک MMBR

  • فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی SBR

  • فرآیند راکتور بیولوژیکی غشایی MBR

  • فرآیند صفحات بیولوژیکی چرخان RBC

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *