تصفیه فاضلاب خاکستری

تصفیه فاضلاب خاکستری

تصفیه فاضلاب خاکستری

کمبود آب شیرین یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه مطرح است.

با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به منابع آب، و کمبود منابع زیرزمینی و سطحی،بازیافت و استفاده مجدد از بخش های کمتر آلوده شده پساب های خانگی یا فاضلاب خاکستری به عنوان منبع تامین آب غیر شرب مورد توجه قرار گرفته است.

فاضلاب خاکستری

فاضلاب خانگی به دو دسته تقسیم می گردند.

دسته اول

فاضلاب خاکستری که ناشی از آشپزخانه،لباسشویی،حمام,دستشویی و شستشوی ماشین می باشد که در مجموع فاضلاب خاکستری می گویند.

دسته دوم

جریان فاضلاب ناشی از توالت ها است که فاضلاب سیاه می گویند.

طبق تحقیقات 80-50 % کل مصرف آب خانگی را فاضلاب خاکستری تشکیل می دهد.

میزان آلودگی،جامدات معلق و کدورت فاضلاب خاکستری به مراتب خیلی کمتر از فاضلاب سیاه می باشد.بنابراین با جمع آوری و تصفیه فاضلاب خاکستری در سطح یک یا چند واحد مسکونی،می توان از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز و سیفون توالت مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

روش های تصفیه فاضلاب خاکستری

به دلیل ماهیت فاضلاب خاکستری،روش های تصفیه فیزیکی و شیمیایی برای این نوع فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

تصفیه فاضلاب خاکستری به روش شیمیایی

به دلیل ماهیت فاضلاب خاکستری و وجود و دترجنت مواد شوینده در این فاضلاب استفاده از روش تصفیه فاضلاب شیمیایی برای این نوع فاضلاب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش شیمیایی با استفاده از مواد منعقد کننده فاضلاب خاکستری را تصفیه می کنند که نوع ماده منعقد کننده و دوز آن را می توان با استفاده از آزمایش جار تخمین نمود.

یکی دیگر از روش های تصفیه فاضلاب خاکستری استفاده از روش الکترو شیمیایی است که در آن با استفاده از الکترود های آهن و آلومینیوم و جریان برق یون های  AL , Fe تولید می گردد که با عوامل آلاینده تشکیل کمپلکس و رسوب داده وسبب حذف آلاینده ها می گردد و خروجی پساب تصفیه شده  را می توان برای آبیاری فضای سبز و یا در فلاش تانک ها استفاده نمود.

روش فیزیکی تصفیه فاضلاب خاکستری

در روش فیزیکی تصفیه فاضلاب خاکستری با استفاده از عملیات فیزیکی شامل ته نشینی و فیلتراسیون،فاضلاب را تصفیه می کنند.

در این روش با استفاده از مخازن اقدام به ته نشینی سازی مواد جامد موجود در فاضلاب کرده و سپس با عبور از صافی و فیلتر کردن فاضلاب تنها با عملیات فیزیکی ، فاضلاب را تصفیه میکنند و در صورت نیاز به گند زدایی می توان پس از آن فاضلاب را توسط واحد کلر زنی گند زدایی نمود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *